Borçlar Hukuku

Anasayfa / Aile Hukuku

Borçlar Hukuku; borç ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Konusu borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri ve sona ermesidir. Borç ise, bir şahsı diğer bir şahsa karşı bir edimi yerine getirme yükümlülüğü altına sokan hukuki bağdır. Oldukça karışık olan bu durumu tecrübeli ve donanımlı ekibimizle etkin bir şekilde çözüyoruz.