İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa / Aile Hukuku

Senete bağlı, ilama bağlı, belgeli veya belgesiz tüm alacaklarınız adına karşı taraf aleyhine icra takibi yapmak, malvarlıklarına karşı haciz işlemi uygulamak üzere hizmet vermekteyiz .