İşçinin Kıdem Kazanabileceği Haller

İşçinin Kıdem Kazanabileceği Haller

İçindekiler
İşçinin Kıdem Tazminatı kazabileceği Haller
İşveren Tarafından İş Kanunu m.25/II Dışında Fesih
İşçinin İK m.24 Gereği İş Akdini Feshi
Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih
Emeklilik veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Fesih
İşçinin Ölümü Halinde

Haberler 30.11.2023 21:38 | Son Güncelleme 03.12.2023 12:19 | Okunma Süresi  14 Dakika

İşçinin Kıdem Tazminatı kazabileceği Haller

Kıdem tazminatı bir işçinin yasada belirtilen çalışma süresini tamamlaması ve yasada sayılan hallerle iş akdinin son bulması halinde işçinin hak kazandığı ücret ve çalışma yılı dikkate alınarak hesaplanan paradır.

İşçinin kıdem tazminatı kazanabilmesi için en az bir yıllık çalışması bulunmalıdır. Bir yıl emredici hüküm olup, işverenin haksız şekilde bir yıldan az bir zaman kala yaptığı fesih, olayın özelliklerine göre dürüstlük kuralına aykırılık oluşturabilir ve işçiye kıdem tazminatı hakkı doğurabilir.

Kıdem tazminatının ikinci koşulu iş akdinin belirli nedenlerle son bulmasıdır. Bu nedenler şu şekildedir:

1-İşveren Tarafından İş Kanunu m.25/II Dışında Fesih

İş Kanunu m.25/II maddesi işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı maddesi olup, bu maddeye dayanılarak yapılan fesihte işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Davada bu maddenin ispat yükü işverene aittir.

 İş Kanunu m.25/II maddesi dışında yapılan tüm fesihlerde işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Gene belirli süreli iş sözleşmelerinde belirli sürenin sonunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak objektif bir neden olmadan zincirleme iş akdi yapılması halinde belirli süreli sözleşmenin belirsiz süreli sözleşmeye döndüğü kabul edilmektedir.

2-İşçinin İK m.24 Gereği İş Akdini Feshi

İşçinin sağlık nedenlerine, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle, zorlayıcı nedenlere dayanarak iş akdini feshi halinde kıdem tazminatı hakkı bakidir.

3-Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih

Muvazaf askerlik  nedeniyle yapılan iş akdinin feshi halinde işçiye kıdem tazminatı ödenir. İş akdinin askerlik süresince askıya alınması halinde iş akdinin feshi söz konusu olmadığından, kıdem tazminatına hak kazanılmamaktadır.

4-Emeklilik veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Fesih

Kıdem tazminatı hakkı doğması için iş akdinin feshi yeterli olmayıp, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulduğunun belgelenmesi zorunludur.

5-Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle Sözleşmeyi Feshi

Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirdiğinde kıdem tazminatı hakkı olacağı kanunla öngörülmüş olup, bu haktan yararlanabilmek için kadın işçinin ilk evliliği olması zorunluluğu yoktur.

Sırf kıdem tazminatı alabilmek için boşanıp, tekrar evlenme kanuna karşı hile sayılıp, hukuken korunmaz.Evlenerek kıdem tazminatı alan kişinin başka bir işe girmesi hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilmez.

6-İşçinin Ölümü Halinde

Bu durumda kıdem tazminatı işçinin yasal mirasçılarına ödenmektedir. Kendi kusurlu davranışı ile ölümüne sebep olan işçinin bu davranışı aynı zamanda, işveren için haklı fesih sebebi arasında yer alıyorsa, mirasçılar kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz
SON YAZILAR

İlgili Makaleler

Blog

Bursa’nın En İyi Boşanma Avukatı

İçindekiler Bursa’nın En İyi Boşanma Avukatı Bursa Boşanma Avukatı Bursa Boşanma Avukatı 2024 Haberler 25.02.2024 22:43 | Son Güncelleme 26.02.2024 09:43 | Okunma Süresi 3 Dakika Bursa’nın

Daha Fazla
Blog

Kaç Çeşit Avukat Vardır?

İçindekiler Kaç Çeşit Avukat Vardır? Kurum Avukatı Serbest Avukat Çalışan Avukat Haberler 20.02.2024 13:43 | Son Güncelleme 21.02.2024 16:43 | Okunma Süresi 3 Dakika Hukuk dünyası, geniş

Daha Fazla
Blog

Bursa’daki En İyi Avukatlar 2024

İçindekiler Bursa’daki En İyi Avukatlar 2024 Battal Hukuk Bürosu Haberler 10.02.2024 00:38 | Son Güncelleme 13.02.2024 16:31 | Okunma Süresi 3 Dakika Bursa’da hukuki destek arayışında olanlar

Daha Fazla